Privatumo politika ir slapukai

1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame bei tvarkome Jums naudojantis interneto svetaine www.gelesutena.eu (toliau – GĖLIŲ JŪRA).

1.2. GĖLIŲ JŪRA gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Duomenų pateikimas

2.1. Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

3. Tiesioginė rinkodara

3.1. Jūsų duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

3.1.1. suvedant savo asmens duomenis prenumeruojant naujienlaiškį interneto svetainėje www.gelesutena.eu „Naujienlaiškis“;

3.1.2. Interneto svetainės www.gelesutena.eu formoje pažymint, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;

3.2. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje. Jeigu esate užsiregistravęs www.geliujura.eu interneto svetainėje, savo privatumo parametrus ir sutikimus su tiesiogine rinkodara galite valdyti prisijungęs prie savo paskyros.

3.3. Tiesioginės rinkodaros žinučių turinį sudarys GĖLIŲ JŪRA administruojamos interneto parduotuvės pranešimai.

4. Pasirinkimo laisvė

4.1. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais interneto svetainės www.geliujura.eu ištekliais. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų bei informacijos apie įvairias akcijas.

5. Užklausų pateikimas

5.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje www.gelesutena.eu skiltyje „Susisiekite su mumis“. Jums nepateikus šių asmens duomenų GĖLIŲ JŪRA negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

6. Registracija

6.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, dominanti informacija) GĖLIŲ JŪRA paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje www.gelesutena.eu registruojant naują paskyrą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, GĖLIŲ JŪRA negalės sukurti Jūsų paskyros.

7. Duomenų saugojimo terminas

7.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

7.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje www.geliujura.eu .

7.3. Jūsų užklausų duomenis saugome tol, kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po konsultacijos suteikimo.

8. Duomenų perdavimas

8.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems Jūsų GĖLIŲ JŪRA internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti GĖLIŲ JŪRA interneto parduotuvę ir saugoti joje esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

9. Informacija apie nepilnamečius

9.1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmens duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

10. Nuorodos į kitus interneto puslapius

10.1. Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei GĖLIŲ JŪRA. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

11. Slapukai

11.1. Į jūsų kompiuterį GĖLIŲ JŪRA gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Perskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar kitais būdais sužinokite apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

12. Duomenų apsauga

12.1. Duomenų tvarkymui mes taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

12.2. GĖLIŲ JŪRA imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

13. Jūsų teisės

13.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

13.1.1. prašyti, kad GĖLIŲ JŪRA leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

13.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

13.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

13.1.4. teisę atšaukti sutikimą;

13.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į GĖLIŲ JŪRA elektroniniu paštu adresu geliu.jura.utena@gmail.com.

14. Galiojimas ir pakeitimai

14.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2020-12-16. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją GĖLIŲ JŪROS interneto svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo GĖLIŲ JŪRA interneto svetainėje momento.

14.2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 13.2 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu geliu.jura.utena@gmail.com.